Förnybar energi som drivs av naturen för framtida generationer

Markbygden 1101* är namnet på det projekt Svevind initierade och påbörjade redan 2001. En lång resa, där Svevind hela tiden stått vid rodret för framtagande av alla tillstånd och som lett fram till realiserandet av Europas största vindkraftsprojekt tillika ett av de större industriprojekten. I Piteå och Norrbottens inland växer inte mindre än 1101* vindkraftverk fram som kommer att leverera ca upp till 12 TWh per år. Detta kan jämföras med Luleåälvens totala produktion på ca 14 TWh.

Läs mer om Markbygden 1101*
Är du markägare och intresserad av att upplåta mark för vindkraft?

Våra vindkraftsprojekt

Se alla projekt
Se alla projekt

Svevind producerar förnybar energi som drivs av naturen.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar om Svevind? Hör av dig!

Kontakta oss

Press & media

Här hittar du våra pressbilder!

Press & media

Bygdemedel från Markbygden

Svevind betalar ut bidrag i form av bygdemedel som används som stöd och utveckling av bygderna.