Europas största landbaserade vindkraftpark växer snabbt. Var med på resan mot en grönare planet du också!

Kontakta oss

#1 SVERIGES SNABBAST VÄXANDE ENERGIKÄLLA

Vindkraft är en förnybar energikälla som naturen skapar förutsättningarna för. Vindkraft i drift ger inte några utsläpp, kräver inte några miljöfarliga bränsletransporter och är en långsiktigt hållbar energikälla.

Med 12 TWh från vindkraft per år, kan du ladda cirka 200 000 elbilar med en kapacitet på 50 kWh varje dag, under ett helt år.

Svevinds stora vindkraftsprojekt i Markbygden MB1101* bedöms fullt utbyggd kunna producera upp till 12 TWh/år. Produktionen skulle motsvara hela Sveriges gällande planeringsmål för vindkraft samt ca 50 % av Energimyndighetens föreslagna reviderade planeringsmål för vindkraft på land.

Varje kWh som produceras i Markbygden kan ersätta el som produceras med fossila bränslen. Vindkraftsprojektet i Markbygden beräknas kunna minska koldioxidutsläppen med 8 miljoner ton per år jämfört med el-energi som produceras från kol.

Svevind har hittills producerat

1176 Tillståndsgivna Vindturbiner

Ca 550 Uppförda

Ca 150 Under konstruktion

Ca 3 600 MW installerad effekt, ca 13TWh