Markbygden – Etapp 2

 • Namn:
  Markbygden – Etapp 2
 • Antal turbiner:
  440
 • Installerad effekt:
  1300 MW
 • Estimerad årlig produktion:
  3,5 TWh
 • Status:
  Överlåtet

Markbygden – Etapp 2

Etapp 2 är den andra etappen av Markbygden 1101 projektet, belägen i den västligaste delen av Markbygden. Etapp 2 fick i februari 2015 tillstånd för uppförande av upp till 440 vindkraftverk, på en yta av ca 160 km2.

Överlåtet: Det här projektet har överlåtits till en tredje part.

Alla siffror och värden (ovan) vad gäller antal turbiner, effekt och beräknad produktion är preliminära och kan komma att ändras under projektets färdigställande.