HÄR VÄXER MARKBYGDEN 1101*

Följ vårt arbete med utvecklingen av Europas största vindkraftprojekt.

LÄS MER

Vägen till ett GRÖNARE samhälle.

Svevind är ett privatägt företag inom vindkraftbranschen med säte i Piteå i norra Sverige där man också har sitt huvudsakliga verksamhetsområde. Företaget planerar, utvecklar, säljer och driver landbaserade vindkraftsprojekt. Projekten varierar i storlek och omfattar allt ifrån enskilda anläggningar upp till 1101* verk.

33%
220 st.

Europas största landbaserade vindkraftpark växer i snabb takt.

Markbygden 1101* är namnet på det projekt Svevind initierade och påbörjade redan 2001. En lång resa, där Svevind hela tiden stått vid rodret och som lett fram till realiserandet av Europas största vindkraftprojekt tillika ett av de större industriprojekten. I Piteå och Norrbottens inland växer inte mindre än 1101* vindkraftverk fram som kommer att leverera ca upp till 12 TWh per år. Detta kan jämföras med Luleåälvens totala produktion på ca 14 TWh.

LÄS MER

#Nyheter

Arbetet med Markbygden Etapp 3 fortskrider.

Markbygden Etapp 3 kallas den tredje och sista delen i Markbygden 1101-projektet som initierades av Svevind redan 2001. Den sista etappen innebär att ytterligare upp till 442 vindkraftsturbiner får uppföras enligt tillståndet, i vad som räknas till Europas största landbaserade vindkraftspark.

LÄS MER

Markbygden 1101 – En viktig del i omställningen.

#Svevindprojekt

Följ vårt arbete med att skapa förutsättningar för morgondagens energi.

UPPTÄCK KRAFTEN

Vindkraften spelar en central roll i Sveriges framtida energiproduktion.

Svevind tror på vindkraften som framtidens energikälla.

Vindkraft är en förnybar energikälla som naturen skapar förutsättningarna för. Vindkraft i drift ger inte några utsläpp, kräver inte några miljöfarliga bränsletransporter och är en långsiktigt hållbar energikälla. Mellan 2012 och 2017 ökade elproduktionen med vindkraft i Sverige med hela 240% *Energimyndigheten och SCB.

LÄS MER

#Vi är Svevind!

För framtida generationer.

Svevind vill bidra till minskad global uppvärmning och att Sverige blir självförsörjande på förnybar energi. Vårt fokus ligger därför på vindkraft, ett energislag med mycket goda framtidsutsikter som inte efterlämnar någon miljöskuld till kommande generationer. Svevind genomför noggranna kalkyler och analyser för att säkra att den gröna energiavkastningen ska bli så god som möjligt. Vi utarbetar metoder för att närboende också ska få fördelar av vindkraften.

Vill du veta mer om vilka vi är och hur vi jobbar?

KLICKA HÄR!