• Namn:
  Markbygden – Etapp 1
 • Antal turbiner:
  283
 • Installerad effekt:
  963 MW
 • Estimerad årlig produktion:
  3,0 TWh
 • Status:
  Överlåtet

Markbygden – Etapp 1

Etapp 1 är den första etappen av Markbygden 1101 projektet, belägen i den nord-östligaste delen av Markbygden. Etapp 1 är uppdelad i tre delprojekt, Ersträsk, Markbygden ETT och Skogberget.

Etapp 1 fick i oktober 2012 tillstånd för uppförande av upp till 314 vindkraftverk, på en yta av ca 140 km2.

Överlåtet: Det här projektet har delats upp i tre delprojekt och överlåtits till tredje part.

Alla siffror och värden (ovan) vad gäller antal turbiner, effekt och beräknad produktion är preliminära och kan komma att ändras under projektets färdigställande.