• Namn:
  Markbygden – Etapp 3
 • Antal turbiner:
  442
 • Installerad effekt:
  753 MW
 • Estimerad årlig produktion:
  5,5 TWh
 • Status:
  Byggnationsfas

Markbygden – Etapp 3

Etapp 3 är den tredje och sista, men potentiellt största etappen av Markbygden 1101 projektet, belägen mellan byarna Koler och Långträsk i de västra delarna av Markbygden. Etapp 3 är uppdelad i två delprojekt, Hästliden och Önusberget.

I juni 2018 beviljades tredje etappen tillstånd för uppförande av upp till 442 vindkraftverk, på en yta av ca 150 km2 och med en total installerad effekt på 1350 MW.

Projekt Önusberget blev överlåtet under sommaren 2019. Byggnation pågår och driftsättning planeras under 2023. Hästliden är under projektering och kan komma att uppgå till 105 vindkraftverk.

Alla siffror och värden (ovan) vad gäller antal turbiner, effekt och beräknad produktion är preliminära och kan komma att ändras under projektets färdigställande.