Integritetspolicy för Svevind AB

Omfattning och uppdatering

Vår webbplatsadress är: svevind.se

Vi tillhandahåller denna policy med dessa riktlinjer för att informera om hur vi hanterar personuppgifter.
Policyn är till för att tillvarata de rättigheter och den integritet som krävs av oss som företag och utgår från GDPR-förordning (General Data Protection Regulation). Denna policy omfattar Svevind AB. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy löpande. Den aktuella och senaste versionen kommer alltid finnas publicerad här på vår hemsida.

Vilka personuppgifter behandlas/lagras och varför

Vi behandlar personuppgifter när vi har ett berättigat intresse eller en i övrigt laglig grund för att behandla personuppgifter. Detta för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet och fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal mot kunder, leverantörer och andra parter.

Vi behandlar personuppgifter för att upprätthålla affärsrelationen, säkerställa garantier, god service, uppföljning och information. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Bolaget har ett mycket litet behov av personliga uppgifter gentemot kunder och leverantörer.

Känsliga personuppgifter som ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, religiös eller filosofisk övertygelse lagras aldrig. Exempel på personuppgifterna som vi behandlar och lagrar är: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, funktion/titel, avtalsrelaterad korrespondens. Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vad vi behöver utifrån lagkrav och/eller berättigat intresse.

Vår webbplats

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter. Den här webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Svevind AB använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.