Det svenska nätbolaget Markbygden Net sålt till energibolaget Ellevio

Piteå, Sverige | Markbygden Net AB, det rörelsedrivande företaget bakom etapp 1 för Sveriges största vindkraftkluster markbygden 1101 inklusive nätinfrastruktur, såldes i dag till Ellevio, ett av Sveriges största elbolag. De tidigare ägarna och de projektansvariga bakom vindkraftsklustret, Svevind AB och Enercon, glädjer sig över att Markbygdens energinät integreras i det svenska elnätet på ett framtidssäkrat sätt.

Råbäckens transformatorstation, som är Sveriges största knutpunkt för elförsörjning, och den anslutna infrastrukturen i vindkraftsklustret Markbygden 1101 är stora tillgångar i affären mellan den tidigare majoritetsägaren Svevind AB, minoritetsägaren Enercon och köparföretaget Ellevio. Markbygden Net AB (MB Net) bidrar med en produktionskapacitet på 1 700 megawatt från vindkraft till det svenska stamnätet via 63 km långa ledningar på 150 kilovolt. Uppköpet är ett strategiskt steg i linje med Ellevios ambition att driva på Sveriges energiomställning och påskynda resan mot nettonollutsläpp till 2045. I och med uppköpet etablerar sig Ellevio för första gången i landets nordligaste elområde.

– Vi är stolta att det här viktiga projektet inom energiinfrastruktur som vi startat och byggt upp nu övergår till ett stort elbolag i Sverige, säger Wolfgang Kropp, vd och grundare av SVEVIND Energy Group, moderbolaget bakom det svenska projektansvariga företaget Svevind AB.

Med en kapacitet på 1 700 megawatt är Råbäckens transformatorstation, som ligger två mil väster om Piteå, Sveriges största anslutningspunkt till Svenska kraftnäts huvudnät, och det är den första kraftstationen av sitt slag som blev privatägd. Anders Eriksson, vd för MB Net, tillägger:

– Tack vare sin storlek och sina tekniska anläggningar visar Råbäcken att förnybar energi kan bidra till energimixen på ett tillförlitligt och betydelsefullt sätt i framtiden samtidigt som det fungerar som ett stöd för det nationella nätet.

– Som ett av Sveriges största energibolag spelar vi en nyckelroll i elektrifieringen inom industrin och transporter, inklusive elförsörjning från de allt fler förnybara energikällorna. I och med uppköpet av Markbygden Net AB kommer vi att kunna vara en långsiktig, pålitlig och engagerad partner som säkerställer grön energiförsörjning till de ökade behoven inom industrin, säger Johan Lindehag, vd för Ellevio.

MB Net grundades 2011 av Svevind AB och det tyska bolaget Enercon, som tillverkar vindkraftverk, för att utveckla den infrastruktur som krävs för att ansluta vindkraftverken i vindkraftsklustret Markbygden 1101 till det svenska transmissionsnätet. Under 2013 anslöts Råbäckens transformatorstation till det nationella 400 kV-huvudnätet och den sista utbyggnaden blev klar 2023. Under 2022 bidrog transformatorstationen med cirka 2,3 terawattimmar till det svenska elnätet, vilket motsvarar cirka 8 procent av den nationella vindkraftsproduktionen. Under 2024 väntas den årliga elproduktionen via Råbäckens transformatorstation öka till mer än 5 terawattimmar.

För SVEVIND Energy Group, som drivit projektet, är det en bra tidpunkt att lämna över ägandet av Markbygden Net AB.

– Efter mer än 12 års arbete med planering och genomförande, och dessutom det lyckade arbetet med nätknutpunkten, lämnar vi nu över ansvaret för effektiv långsiktig drift till specialiserade nätoperatörer och energileverantörer, säger vd:n Wolfgang Kropp.

– Tack vare sin långsiktiga planering och sitt hållbara synsätt är Ellevio den perfekta partnern i sammanhanget, tillägger han.

Parterna kom överens om detaljerna i avtalet och genomförde affären med hjälp av det internationellt välkända finansiella rådgivningsbolaget Nomura Greentech och den svenska advokatfirman Cirio Advokatbyrå AB. Ellevio blir ägare till Markbygden Net AB den 20 september 2023.

Om Svevind AB
Svevind AB är ett privatägt bolag för projektutveckling inom förnybar energi med säte i Piteå och ingår i SVEVIND Energy Group. Bolaget har under de senaste 20 åren drivit projekt i Sverige och Finland som ger mer än 3 300 megawatt vindenergi, inklusive Europas största och kraftfullaste vindkraftskluster Markbygden 1101. Bolagets multi-gigawatt projektportfölj fokuserar framgent på projekt inom vindkraft och grön vätgas i norra Sverige.

Om SVEVIND Energy Group
SVEVIND Energy Group är en privatägd koncern som driver storskaliga projekt inom förnybar energi. Med säte i Dresden i Tyskland och verksamhet i Piteå, Almaty och Aqtau i Kazakstan banar koncernen väg för arbete inom förnybar energi med planering och genomförande av storskaliga energiprojekt som är viktiga både nationellt och internationellt. Inför framtiden arbetar SVEVIND med sin projektportfölj för förnybar energi och grön vätgas i både Sverige och Kazakstan inom ramen för gigawattprojekt.

Om Ellevio
Med nästan en miljon kunder är Ellevio ett av de största energibolagen i Sverige. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll på resan mot ett mer elbaserat samhälle. Våra elnät kopplar ihop producenter och konsumenter, banar väg för mer förnybar el och elektrifiering inom transport och industri och främjar klimatsmarta lösningar. Vi har cirka 750 medarbetare och sysselsätter sammanlagt 3 000 personer i hela landet. Bolaget ägs av pensionsbolagen OMERS Infrastructure, AP3, Folksam och AMF.

Presskontakt
Svevind AB
Tomas Riklund – Head Of Communication
M: tomas@riklund.se
P: +46 70 675 11 33