Förnybar vätgas: En nyckel till en hållbar framtid, energilagring och ledarskap inom miljövänliga lösningar

På Svevind är vi engagerade i att driva Sverige mot klimatneutralitet genom att främja användningen av förnybar energi och vätgas. Vårt mål är inte bara att skapa en hållbar framtid för Sverige utan också positionera både Sverige och Norrland som ledare i den globala strävan mot hållbara tekniklösningar. Vår senaste satsning inom vätgasområdet är ett första steg i att revolutionera energilagring och bidra till en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Genom att producera förnybar vätgas som en nyckelkomponent kan vi effektivt lagra överskott av förnybar energi när tillgången är hög och efterfrågan låg. Den lagrade gasen kan sedan nyttjas som ett hållbart bränsle eller insatsvara i olika industriella applikationer, samtidigt som den naturligt stabiliserar fluktuationer i förnybar elproduktion.

För att få en inblick i de steg vi tar för att driva utvecklingen av vätgas framåt, läs mer i vårt senaste pressmeddelande här.

Förnybar vätgas kan ersätta fossila råvaror och bränslen inom industri och transport, och fungera som ren energikälla. Det beräknas att vätgas kan svara för 18 procent av den globala energiförsörjningen år 2050

Vätgasdrivna bränslecellsfordon har potentialen att minska transportsektorns koldioxidutsläpp. Det beräknas att över 10 miljoner vätgasdrivna fordon kan vara i drift globalt år 2030

Vätgas kan snabbt omvandlas till elektricitet när efterfrågan på el är högre än tillgången. Denna omvandling tar bara några minuter, vilket ger snabb respons på variationer i energibehovet