• Namn:
  Blåliden
 • Antal turbiner:
  6
 • Installerad effekt:
  29 MW
 • Estimerad årlig produktion:
  85 GWh
 • Status:
  Överlåtet

Blåliden

Som ett pilotprojekt inför det stora vindkraftsprojektet i Markbygden har bolaget sökt och fått tillstånd för en anläggning med åtta verk på Stor-Blåliden norr om Långträsk inom Piteå kommun. Tillståndet beviljades redan år 2010 och sedan dess har vägar, elledning och två vindkraftverk byggts. Teknikutvecklingen går dock snabbt, och idag finns det betydligt större och effektivare verk på marknaden. Bolaget har därför sökt tillstånd för upp till 250 m höga verk. Miljöprövningsdelegationen i Norrbottens län meddelade tillstånd i april 2019. Beslutet vann laga kraft i juni 2020.

Projektet är fullt utvecklat och delägs utav Svevind.

Alla siffror och värden (ovan) vad gäller antal turbiner, effekt och beräknad produktion är preliminära och kan komma att ändras under projektets färdigställande.