• Namn:
  Skogberget
 • Antal turbiner:
  36
 • Installerad effekt:
  85 MW
 • Estimerad årlig produktion:
  250 GWh
 • Status:
  Överlåtet

Skogberget – En del av Markbygden Etapp 1

Skogberget är det första delprojektet av Markbygden Etapp 1. Projektet består av 36 vindkraftverk i den östra delen av Markbygdenområdet. Skogberget är i full drift sedan 2015.

Överlåtet: Det här projektet har överlåtits till tredje part.