• Namn:
  Skäggs
 • Antal turbiner:
  2
 • Installerad effekt:
  1 MW
 • Estimerad årlig produktion:
  3,4 GWh
 • Status:
  Överlåtet

Skäggs – Gotland

Siral har på uppdrag av Svevind projekterat och byggt två vindkraftverk på Skäggs gård, Gotland. Verken har varit i drift sedan år 2000.

Överlåtet: Det här projektet har överlåtits till tredje part.