• Namn:
  Markbygden ETT
 • Antal turbiner:
  179
 • Installerad effekt:
  653 MW
 • Estimerad årlig produktion:
  2.2 TWh
 • Status:
  Överlåtet

Markbygden ETT

Markbygden ETT är det tredje delprojektet i Markbygden Etapp 1 och består av 179 vindkraftverk.

Överlåtet: Det här projektet har överlåtits till tredje part.