• Namn:
  Latikberg
 • Antal turbiner:
  1
 • Installerad effekt:
  1 MW
 • Estimerad årlig produktion:
  2,2 GWh
 • Status:
  Driftsatt

Latikberg

Under sommaren 2010 erhöll Svevind tillstånd för att bygga och driva ett vindkraftverk på Latikberg inom Vilhelmina kommun. Vindkraftverket är i drift sedan hösten 2010 och ägs av Svevind.