• Namn:
  Hörnefors
 • Antal turbiner:
  11
 • Installerad effekt:
  12 MW
 • Estimerad årlig produktion:
  56 GWh
 • Status:
  Överlåtet

Hörnefors

Under våren 2003 erhöll Svevind tillstånd för uppförande av sex vindkraftverk öster om Hörnefors inom Umeå kommun. Vindkraftverken togs i drift i slutet av 2009.

Hörnefors vindkraftpark består idag av elva turbiner. Den årliga produktionen av el är ungefär 56 000 MWh.

Det här projektet är överlåtet till Umeå Energi. Vid frågor besök deras hemsida eller mejla till kundservice@umeaenergi.se