• Namn:
  Granberget
 • Antal turbiner:
  6
 • Installerad effekt:
  12 MW
 • Estimerad årlig produktion:
  30 GWh
 • Status:
  Överlåtet

Granberget

Under våren 2003 fick Svevind tillstånd för uppförande av sex vindkraftverk på Granberget norr om Sikeå inom Robertfors kommun. Vindkraftverken har varit i drift sedan 2009.

Det här projektet är överlåtet till Umeå Energi. Vid frågor besök deras hemsida eller mejla till kundservice@umeaenergi.se