• Namn:
  Gabrielsberget
 • Antal turbiner:
  40
 • Installerad effekt:
  92 MW
 • Estimerad årlig produktion:
  240 GWh
 • Status:
  Överlåtet

Gabrielsberget

Under 2008 erhöll Svevind tillstånd för att bygga och driva 40 vindkraftverk på Gabrielsberget i Nordmalings kommun. I början av 2011 uppfördes och driftsattes de första 20 vindkraftverken och de 20 resterande verken uppfördes under 2012. Hela parken är i full drift sedan sommaren 2012.

Avyttrat: Projektet har avyttrats till tredje part 2022.