• Namn:
  Ersträsk
 • Antal turbiner:
  68
 • Installerad effekt:
  229 MW
 • Estimerad årlig produktion:
  700 GWh
 • Status:
  Överlåtet

Ersträsk – En del av Markbygden etapp 1

Ersträsk är det andra delprojektet av Markbygden Etapp 1, belägen i dess västra del. Delprojektet omfattar 68 vindkraftverk. Parken kommer, när den står färdig, att kopplas till Råbäckens kraftstation, som ägs av Markbygden Net AB https://www.markbygden.net/ och sedan vidare till Svenska Kraftnäts 400kV-nät.

Överlåtet: Det här projektet har överlåtits till en tredje part.

Alla siffror och värden (ovan) vad gäller antal turbiner, effekt och beräknad produktion är preliminära och kan komma att ändras under projektets färdigställande.