Finska projektet ”Sandbacka” säljs till internationell infrastrukturfond

Den första veckan i oktober 2022 markerade en viktig milstolpe i historien för Svevinds ”Projekt Sandbacka”. Den 90+ megawatt (MW) byggfärdiga vindkraftsparken har sålts till Prime Green Energy Infrastructure Fund (“PGEIF”), som förvaltas av den tyska fondförvaltaren Prime Capital AG. Byggarbetena förväntas starta 2023 med färdigställande av vindkraftsparken planerad 2024.

Projekt Sandbacka ligger i två kommuner 50 mil nordost om den finska huvudstaden Vasa och kommer att producera över 250 GWh årligen. 14 vindkraftverk med en spetshöjd på 200 meter ska ge en kapacitet på upp till 6,6 MW per enhet. Långtidsstudier övervakade av Deutsche WindGuard bekräftade att plats- och vindförhållandena är mycket lämpliga för förnybar energiproduktion. Projekt Sandbacka, ursprungligen initierat av markägare, kommer att ha en hållbar och varaktig effekt på den regionala energimarknaden i Österbottensregionen och angränsande förvaltningsregioner. Med stöd av samhället, regeringen och förvaltningen kommer grönt energiprojekt som Project Sandbacka att öka Finlands energi oberoende. Med sin status färdig att bygga kommer vindkraftsparken att vara en del av den kortsiktiga lösningen på de nuvarande energiförsörjningsutmaningarna som påverkar Finland och Europa.

”Vi satsade mycket på projektutvecklingen och är mycket glada över att det nu kommer att förverkligas”, sa VD Fredrik Bäcklund. ”Det har varit ett nöje att arbeta med Prime Capital”. Konsult & partner Christer Nilsson (VD Vindkraft i Skog AB) tillade: ”Vi känner oss säkra på att vi valt rätt företag för att realisera Projekt Sandbacka tillsammans med markägarna och med full respekt för de lokala fördelar som en vindanläggning kan erbjuda både för entreprenörer och för den gröna elförsörjningen i området.”

”Vi är glada att kunna meddela att vi med denna transaktion har realiserat vår 10:e och sista PGEIF-investering och nu har fullt ut utnyttjat fondkapitalet. Projekt Sandbacka passar perfekt in i fondens strategi vad gäller storlek, teknik och geografi. Dessutom erbjuder Sandbacka möjligheten att integrera det i vårt nyligen annonserade Kristinestad Energikluster som en källa till grön energi. Att arbeta med en mycket professionell utvecklare som Svevind har varit en fantastisk upplevelse”, säger Dr Mathias Bimberg, Head of Infrastructure på Prime Capital AG.