Bygdemedel från Markbygden

Bygdemedel är ett bidrag som vindkraftsbolag i Svevind betalar ut och som ska fungera som ett stöd för utveckling av bygderna närmast vindkraftparker. Utbetalningarna sker till bildade föreningar som får ett årligt belopp vilket är baserat på föregående års produktion. Därefter kan den som har en idé vända sig till den lokala föreningen med en ansökan om ett bidrag som ska utveckla eller förbättra något som berör bygden.

2011 bildades fyra stycken ekonomiska föreningar i Markbygden: Kost Vind Ek. förening, Markbygden 2008 Ek. förening, Lillpite Älvdals Ek. förening och Rokådalens Ek. förening.

Föreningarna har tidigare år fått in ansökningar och kunnat realisera projekt. Så vi ställde frågan till dem, vad har hänt sedan sist?

Anders Persson från Kost Vind. Ek, föreningen säger såhär ”Vi har två ansökningstillfällen där man kan ansöka om bygdemedel per år, en gång på våren och en under hösten. Vi genomför medlemsmöten där visioner, strategier, aktiviteter ska vara vägledande i vår verksamhet. Det handlar om stöd till bla företagsverksamhet, naturnära turism, typ inköp av sättfisk, byggande av rastplatser, Intresse- och byaföreningar samt bredbandsanslutning.

De projekten som kunnat realiserats under året är:

  • Storsunds byaförening (inköp o byggande av grillkåta)
  • Tällträsk Persberg intresseförening (anordnande av badplats i Tällträsket)
  • Åselets byaförening (badplats Rudtjärn)
  • Taigans småbruk (inköp o byggande av växthus)

Ingemar Edström säger att 7 ansökningar inkommit, även de har två ansökningstillfällen att ansöka om bygdemedel per år. Ett urval av projekten som kunnat realiserats för Rokådalens Ek. Förening är:

Underhåll av byagården. Inköp av 2 st. hjärtstartare. Spårdragare (också byaf.) Viltvårdsföreningen pengar för fortsatt arbete med bro över Rokån vid Bröstfallet. Ansökan från Sjulnäs Garveriförening bordlades. Markiser till byagården.

 

När vi ställde frågan till Bo Engberg som representerar Lillpite Älvdals Ek. Förening svarar han såhär:

”Alla grävningar o inkoppling o igångkörning är avklarat o fibernätet funkar till allas lycka. Utöver detta stora projekt så har vi gett bidrag till följande:

  • Ett års lokalhyra för en nystartad konstförening i byn
  • Vischan grillen installation av värmepump
  • Yttersta hembygdsförening Fiberanslutning
  • Så alla pengar har använts o mer där till!

Vi kan konstatera att det hänt mycket! Ett flertal projekt har kunnat realiseras, och vi ser framemot att återkopplas i början av nästa år 2022 och se vad mer som kunnat realiseras i byarna. Vi på Svevind är glada för det engagemang som finns för byarnas utveckling och är stolta över att få vara en liten del i det.