Project Description

8

TURBINER

200-250m

TOTALHÖJD

28 MW

INSTALLERAD EFFEKT

110 GWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Som ett pilotprojekt inför det stora vindkraftsprojektet i Markbygden har bolaget sökt och fått tillstånd för en anläggning med åtta verk på Stor-Blåliden norr om Långträsk inom Piteå kommun. Tillståndet beviljades redan år 2010 och sedan dess har vägar, elledning och två vindkraftverk byggts. Teknikutvecklingen går dock snabbt, och idag finns det betydligt större och effektivare verk på marknaden. Bolaget har därför sökt tillstånd för upp till 250 m höga verk. Miljöprövningsdelegationen i Norrbottens län meddelade tillstånd i april 2019. Beslutet vann laga kraft i juni 2020.

Överlåtet: Detta projekt har överlåtits till tredje part.

Alla siffror och värden (ovan) vad gäller antal turbiner, effekt och beräknad produktion är preliminära och kan komma att ändras under projektets färdigställande. 

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

2019 Miljötillstånd Storblåliden 200m höjd
2019 Miljötillstånd Storblåliden 250m höjd