Project Description

36

TURBINER

184 m

TOTALHÖJD

84 MW

INSTALLERAD EFFEKT

250 GWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Skogberget är det första delprojektet av Markbygden Etapp 1. Projektet består av 36 vindkraftverk i den östra delen av Markbygdenområdet. Skogberget är i full drift sedan 2015.

Överlåtet: Det här projektet har överlåtits till tredje part.