Project Description

2

TURBINER

73 m

TOTALHÖJD

1 MW

INSTALLERAD EFFEKT

3,4 GWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Siral har på uppdrag av Svevind projekterat och byggt två vindkraftverk på Skäggs gård, Gotland. Verken har varit i drift sedan år 2000.

Överlåtet: Det här projektet har överlåtits till tredje part.