Project Description

179

TURBINER

200 m

TOTALHÖJD

650 MW

INSTALLERAD EFFEKT

2.2 TWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Markbygden ETT är det tredje delprojektet i Markbygden Etapp 1 och består av 179 tillstyrkta vindkraftverk som beräknas vara uppförda och driftsatta under 2020.

Överlåtet: Det här projektet har överlåtits till tredje part.

Alla siffror och värden (ovan) vad gäller antal turbiner, effekt och beräknad produktion är preliminära och kan komma att ändras under projektets färdigställande.