Project Description

1

TURBINER

100 m

TOTALHÖJD

0,8 MW

INSTALLERAD EFFEKT

2,2 GWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Under sommaren 2010 erhöll Svevind tillstånd för att bygga och driva ett vindkraftverk på Latikberg inom Vilhelmina kommun. Vindkraftverket är i drift sedan hösten 2010 och ägs av Svevind.

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

2001 Miljötillstånd Latikberg