Project Description

6

TURBINER

149 m

TOTALHÖJD

12 MW

INSTALLERAD EFFEKT

30 GWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Under våren 2003 erhöll Svevind tillstånd för uppförande av sex vindkraftverk öster om Hörnefors inom Umeå kommun. Vindkraftverken togs i drift i slutet av 2009.

Överlåtet: Det här projektet har överlåtits till tredje part.