Project Description

93

TURBINER

300 m

TOTALHÖJD

600 MW

INSTALLERAD EFFEKT

2,4 TWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Hästliden är ett delprojekt i Markbygden Etapp 3. Projektet planeras och är under utveckling av Svevind. Klicka HÄR för att läsa mer om det pågående arbetet med Hästliden.

Alla siffror och värden (ovan) vad gäller antal turbiner, effekt och beräknad produktion är preliminära och kan komma att ändras under projektets färdigställande.