Project Description

6

TURBINER

149 m

TOTALHÖJD

12 MW

INSTALLERAD EFFEKT

30 GWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Under våren 2003 fick Svevind tillstånd för uppförande av sex vindkraftverk på Granberget norr om Sikeå inom Robertfors kommun. Vindkraftverken har varit i drift sedan 2009.

Överlåtet: Det här projektet har överlåtits till tredje part.