Project Description

40

TURBINER

149 m

TOTALHÖJD

92 MW

INSTALLERAD EFFEKT

240 GWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Under 2008 erhöll Svevind tillstånd för att bygga och driva 40 vindkraftverk på Gabrielsberget i Nordmalings kommun. I början av 2011 uppfördes och driftsattes de första 20 vindkraftverken och de 20 resterande verken uppfördes under 2012. Hela parken är i full drift sedan sommaren 2012.

Avyttrat: Projektet har avyttrats till tredje part 2022.

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

2006 Miljötillstånd Gabrielsberget del 1
2006 Miljötillstånd Gabrielsberget del 2
2017 Dom Svea Hovrätt