Project Description

442

TURBINER

200 m

TOTALHÖJD

1400 MW

INSTALLERAD EFFEKT

5,5 TWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Etapp 3 är den tredje och sista, men potentiellt största etappen av Markbygden 1101 projektet, belägen mellan byarna Koler och Långträsk i de västra delarna av Markbygden. Etapp 3 är uppdelad i två delprojekt, Hästliden och Önusberget.

I juni 2018 beviljades tredje etappen tillstånd för uppförande av upp till 442 vindkraftverk, på en yta av ca 150 km2.

Projekt Önusberget blev överlåtet under sommaren 2019 medan Hästliden är under projektering.

Alla siffror och värden (ovan) vad gäller antal turbiner, effekt och beräknad produktion är preliminära och kan komma att ändras under projektets färdigställande. 

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

2018 Miljötillstånd Etapp 3