Project Description

440

TURBINER

200 m

TOTALHÖJD

1300 MW

INSTALLERAD EFFEKT

3,5 TWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Etapp 2 är den andra etappen av Markbygden 1101 projektet, belägen i den västligaste delen av Markbygden. Etapp 2 fick i februari 2016 tillstånd för uppförande av upp till 440 vindkraftverk, på en yta av ca 160 km2.

Överlåtet: Det här projektet har överlåtits till en tredje part.

Alla siffror och värden (ovan) vad gäller antal turbiner, effekt och beräknad produktion är preliminära och kan komma att ändras under projektets färdigställande. 

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

2015 Miljötillstånd Etapp 2