Project Description

314

TURBINER

200 m

TOTALHÖJD

963 MW

INSTALLERAD EFFEKT

3,0 TWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Etapp 1 är den första etappen av Markbygden 1101 projektet, belägen i den nord-östligaste delen av Markbygden. Etapp 1 är uppdelad i tre delprojekt, Ersträsk, Markbygden ETT och Skogberget.

Etapp 1 fick i oktober 2012 tillstånd för uppförande av upp till 314 vindkraftverk, på en yta av ca 140 km2.

Överlåtet: Det här projektet har överlåtits till en tredje part.

Alla siffror och värden (ovan) vad gäller antal turbiner, effekt och beräknad produktion är preliminära och kan komma att ändras under projektets färdigställande. 

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

2012 Miljötillstånd Etapp 1