Project Description

12

TURBINER

179/149 m

TOTALHÖJD

24 MW

INSTALLERAD EFFEKT

70 GWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Markbygden Vind AB sökte och fick tillstånd att bygga och driva 12 vindkraftverk vid Dragaliden år 2008, söder om Strömnäs inom Piteå kommun. Tillståndet blev klart i februari och bygglovet i mars 2008. Bolaget började bygga anläggningen under hösten 2008 och i slutet av 2009 togs de två första vindkraftverken i drift. Under sommaren 2010 uppfördes de resterande 10 verken som driftsattes i december samma år.

Dragaliden är av pilotprojektkaraktär och har medfört en mängd erfarenheter inför det stora Markbygden 1101 projektet, bland annat:

• Förutsättningarna för anläggning och drift i kallt klimat.
• Kommande utbildnings- och arbetskraftsbehov.
• Behoven inför eventuella industrietableringar för vindkraftens komponenter.

Pilotanläggningen har gett berörda parter möjlighet att själva bilda sig en uppfattning om vindkraftverkens påverkan på omgivningen.

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

2007 Miljötillstånd Dragaliden