Project Description

137

TURBINER

200 m

TOTALHÖJD

753 MW

INSTALLERAD EFFEKT

2,9 TWh

BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION

Önusberget Vind är ett delprojekt i Markbygden Etapp 3 och planeras bestå av upp till 137 vindkraftverk.

Överlåtet: Det här projektet har överlåtits till en tredje part.

Alla siffror och värden (ovan) vad gäller antal turbiner, effekt och beräknad produktion är preliminära och kan komma att ändras under projektets färdigställande.