Välkommen till Svevind.

Svevind är ett privatägt företag inom vindkraftbranschen med säte i Piteå, i norra Sverige. Företaget planerar, utvecklar, säljer och driver landbaserade vindkraftsprojekt. Projekten varierar i storlek och omfattar allt ifrån enskilda till flera hundra verk. Svevind genomför noggranna kalkyler för att säkra att avkastningen ska bli så god som möjligt och utarbetar metoder för att närboende också ska få fördelar av vindkraften. Svevinds hittills största projekt är beläget i Markbygden i Piteå kommun och har förutsättning att bli en av de största vindkraftparkerna i Europa, kanske i världen. Den samlade produktionen väntas bli upp till 12 TWh. Hösten 2012 fick Markbygden Vind tillstånd för den första etappen av det stora Markbygdenprojektet och strax därefter påbörjades bygget. Inom ramen för Markbygdenprojektet har Svevind fått tillstånd att anlägga 12 vindkraftverk i Dragaliden och även 8 vindkraftverk i Stor-Blåliden, som båda är av pilotkaraktär. Svevind har en lång och gedigen erfarenhet av utbyggnad inom vindkraft.

Vad gör Svevind?

Svevind vill bidra till minskad global uppvärmning och att Sverige blir självförsörjande på förnybar energi. Vårt fokus ligger på vindkraft, ett energislag med mycket goda framtidsutsikter och som inte efterlämnar någon miljöskuld till kommande generationer.
  • Svevind ska vara en stabil och välrenommerad aktör inom energibranschen.
  • Projekten ska bidra till nytta och långsiktig utveckling i närområdet.
  • Svevind letar lämpliga lokaliseringar med hänsyn till rådande vindförutsättningar, ledningsnät, förekomst av motstående intressen samt utvecklingsmöjligheter för bygden.
  • Därefter planeras anläggningens utformning och underlag för tillståndsansökan tas fram. Utredningsarbetet görs i samråd med berörda privatpersoner, organisationer och myndigheter. För vindberäkningar, planering, projektering, samråd och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) anlitar Svevind konsulter som är specialiserade inom respektive område.
  • När projektbeskrivningar och MKB är färdiga görs tillståndsansökan eller bygganmälan. Svevind AB bildar för vart och ett av projekten ett dotterbolag som ansvarar för projekteringen. Även uppförande och ägande kan ske inom Svevind ABs dotterbolag.
  • När anläggningen fått tillstånd kan Svevind AB eller det aktuella dotterbolaget sälja hela eller delar av projektet eller behålla det för anläggning och drift i egen regi.

OM MARKBYGDEN 1101*

EN PERFEKT VINDKRAFTSFYNDIGHET– Wolfgang Kropp CEO Svevind.

Bli en del av vårt team!

Här har du chansen att vara med och forma framtidens förnybara elproduktion. Du blir en viktig del i utmaningen att ställa om Sveriges energisystem till förnybart.

Maila oss ett personligt brev.

jobb@svevind.se