Pressmeddelande: NLC Storumanterminalen satsar på vätgas

Storumans kommuns helägda dotterbolag ILC (Industri- och logistikcentrum AB) har skrivit en avsiktsförklaring med Svevind, där Svevind och ILC avser att möjliggöra en etablering av en produktionsanläggning för vätgas på NLC Storumanterminalen. Energin för vätgasproduktionen ska levereras från vindkraft planerad av Svevind.

– I Storumans kommun produceras sedan lång tid stora volymer förnyelsebar energi. Fördelen med den tänkta etableringen är att i det här fallet kommer energin att vidareförädlas på plats. Det ger en annan effekt i lokalsamhället, inte minst i form av ett stärkt näringsliv och en breddad arbetsmarknad, säger Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storumans kommun och ordförande i ILC.

– Den här satsningen ligger rätt i tiden med tanke på övergången till ett fossilfritt samhälle. Den norrländska basindustrin efterfrågar vätgas i övergången till fossilfri produktion, fortsätter Tomas Mörtsell.

Wolfgang Kropp, VD för SVEVIND-gruppen, välkomnar satsningen i Storuman och ser synergieffekter med Europas största vindprojekt, Markbygden 1101 utanför Piteå.

– Jag är stolt över att vi har nått så långt i vårt arbete som syftar till grön omställning, men mycket mer behöver göras. I vårt 1101 projekt har vi sedan ett år tillbaka passerat den historiska milstolpen på mer än 1 000 Megawatt (1GW) kapacitet och är på väg till slutmålet på 3.5 GW, säger Wolfgang Kropp.

– Nu kan vi med den erfarenheten i ryggen med trygghet gå vidare in i nästa projekt i Norra Sverige. Från Europahorisonten kan vi känna stor beundran för den industriella expansionen som just nu sker i Norra Sverige och som vi såg komma för nästan 20 år sedan och därför kommer Storumanprojektet att bli en väsentlig möjliggörare för den fortsatta utvecklingen i Norra Sverige, fortsätter Wolfgang Kropp.

– Den avsiktsförklaring som tecknats är en viktig milstolpe i arbetet med att utveckla Storuman som en logistiknod för norra Sveriges inland. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi bara är i början av arbetet med etableringen. Det återstår mycket arbete med tillståndsprocessen, i det arbetet kommer dialogen med medborgarna i kommunen att vara en mycket viktig del, säger Tomas Mörtsell.