Corona – information till dig som tänkt besöka oss

På Svevind tar vi spridningen av Coronaviruset, covid-19, på stort allvar. Vi tillämpar därför ett högt säkerhetstänk för att förhindra smittspridning med hänsyn till och omtanke om våra medarbetare, besökare samt alla andra människor i vårt samhälle.

Vi utgår från de rekommendationer och lagar som ges från myndigheter, vilka löpande uppdateras vid behov.

Tillfällig pandemilag ger fler befogenheter för åtgärder om smittskydd

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt.

Lagen föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Lagen föreslås gälla till utgången av september 2021. För att det ska vara möjligt för regeringen att ta ställning till innehållet i eventuella kommande förordningar har regeringen även beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera vilka smittskyddsåtgärder som bör vidtas vid olika nivåer av smittspridning.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

På grund utav detta tar vi inte emot några externa besök. Vill du komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att ringa vår växel på 0911- 40 23 40 eller operativ chef Fredrik Bäcklund på 070-526 90 55. Det går även bra att mejla oss på info@svevind.se

Beslutet gäller tillsvidare.