Construction at Stor-Blåliden

STOR-BLÅLIDEN

STOR-BLÅLIDEN

8 
Turbines
200 m
Total Height
100.0 GWh
Estimated Annual Production

* All numbers are estimates that may change in the future as the project progresses towards realization.

Inom ramarna för det stora vindkraftsprojektet i Markbygden sökte Markbygden Vind AB tillstånd för en anläggning med åtta verk på Stor-Blåliden norr om Långträsk inom Piteå kommun. Miljödomstolen (MD) tog beslut 2010-12-06 i frågan och tillståndet vann laga kraft 2010-12-27.
APPROVED
This project has been approved by the necessary authorities.

Map of Stor-Blåliden

Project map of Stor-Blåliden.

Photos

Photos of Stor-Blåliden. Click on a photo to enlarge it.

Construction at Stor-Blåliden

Construction at Stor-Blåliden

17 February 2016 16:27

Road construction in Stor-Blåliden

Road construction in Stor-Blåliden

30 January 2014 09:44