Skogberget från ovan

ETAPP 1

ETAPP 1

314 
Turbines
200 m
Total Height
935 MW
Rated Power
3.0 TWh
Estimated Annual Production

* All numbers are estimates that may change in the future as the project progresses towards realization.

Markbygden Vind AB fick under hösten 2012 tillstånd för den första etappen av vindkraftparken i Markbygden. Etappen innefattar 314 vindkraftverk och utredningsområdet kan ses i kartan ovan. Det givna tillståndet bedöms ge Markbygden Vind AB möjlighet att producera ca 2,8 TWh el per år.
 
Etapp 1 är uppdelad i tre deletapper/underprojekt: Ersträsk, Skogberget och Markbygden Ett.
 
Kontakt: info@svevind.se
APPROVED
This project has been approved by the necessary authorities.

Map of Etapp 1

Map of the investigation area for Etapp 1.

Photos

Photos of Etapp 1. Click on a photo to enlarge it.

Skogberget från ovan

Skogberget från ovan

02 February 2016 15:36

Map

Map of Etapp 1.