BYGDEMEDEL MARKBYGDEN – VAD HAR HÄNT SEDAN SIST?
PUBLISHED 26/09/2019

Bygdemedel är ett bidrag som vindkraftsbolagen betalar ut och som ska fungera som ett stöd för utveckling av bygderna närmast vindkraftparker. Utbetalningarna sker till bildade föreningar som får ett årligt belopp vilket är baserat på föregående års produktion. Därefter kan den som har en idé vända sig till den lokala föreningen med en ansökan om ett bidrag som ska utveckla eller förbättra något som berör bygden.

2011 bildades fyra stycken ekonomiska föreningar i Markbygden: Kost Vind Ek. förening, Markbygden 2008 Ek. förening, Lillpite Älvdals Ek. förening och Rokådalens Ek. förening.

Föreningarna har tidigare år fått in ansökningar och kunnat realisera projekt. Vad har hänt sedan sist?

Kost Vind Ekonomisk förening har fått ansökningar och kunnat bevilja utbetalning till projekt som avser fiskeåtgärder, drift och skötsel av byagårdar, byggande av skotergarage, utrustning för skötsel av skoterleder samt ett bidrag till anslutning av bredband för fastigheter i Koler-Storsundsområdet.

Markbygden Ekonomisk förening har fått in ett antal ansökningar och beviljat projekt som främjar byautveckling i både Långträsk och Gråträsk, bland annat reparation av bagarstugan i Långträsk och reparation av hembygdsgården i Gråträsk.

Lillpite Älvdals Ekonomisk förening har fått in ett antal ansökningar som diskuterats i styrelsen, därefter har bidrag betalats ut till bland annat Lillpite IF för inköp av nya fotbollsmål till både 11-manna- och 7-mannaplanerna, dessa är på plats. Man har även gett bidrag till Lillpite Hembygdsförening för restaurering av en kulturbyggnad, som drivs som ett flerårsprojekt.

Rokådalens Ekonomisk förening har kunnat dela ut bidrag till tre stycken projekt. Rokådalens Viltvårdsområde erhöll bidrag för att bygga tjugo stycken jakttorn, dessa färdigställdes i god tid till årets älgjakt. Infjärdens SK erhöll bidrag för ombyggnation och renovering av omklädningsrum, det färdigställdes innan Piteå Summer Games. Roknäs/Stockbäckens Byaförening erhöll bidrag för markarbeten vid byagården samt anläggning av parkeringsplats i anslutning till byagården, detta färdigställdes under sommaren 2018.

Vi tackar för föreningarnas engagemang och ser framemot fortsatt utveckling av byarna!

Back
Wind Power