SAMRÅD: MINDRE ÄNDRING AV NÄTKONCESSION VID RÅBÄCKEN
PUBLISHED 16/03/2017
Karta

Markbygden Net AB avser att ansöka om en mindre ändring av bolagets nätkoncession inom vindkraftparken Markbygden etapp 1. 

Bolaget har nätkoncession för kraftledningsstråk om totalt ca 45 km 150 kV luftledning mellan Ersträsk och den nya stamnätsstationen i Råbäcken. För att ledningen ska ansluta till stamnätsstationen på ett tekniskt lämpligt sätt planerar bolaget att ansöka om att ändra linjesträckningen ca 600 meter i den östra änden av den ännu ej byggda kraftledningen. Förändringen innebär att längden ny kraftledningsgata minskar och att påverkan på naturmiljön och miljön i övrigt blir mindre. 

Samrådsunderlag gällande den planerade koncessionändringen finns nu att ladda ner till höger.

Synpunkter kan lämnas skriftligen senast den 7 april 2017 via e-post till info@svevind.se eller via post till Markbygden Net AB, c/o Svevind AB, Acusticum 4, 941 28 Piteå. Märk brevet ”Koncessionsändring Råbäcken”.

Back
General