EUROPAS OCH KANSKE VÄRLDENS STÖRSTA PLANERADE VINDKRAFTPARK HAR NU GODKÄNDA TILLSTÅND FÖR ALLA DELETAPPER
PUBLISHED 19/06/2018

Idag kom beslut från Mark- och miljööverdomstolen. Etapp 3 av Markbygden 1101 projektet fick OK av Mark- och miljööverdomstolen. 

- Nu är tillstånden för alla tre etapper av det stora 1101 projektet, i Piteå/Markbygden, godkända. Det känns fantastiskt roligt och vi är jätteglada över dagens beslut. Markbygdenprojektet bidrar till stor del till Sveriges omställning till grön energi och ger en stor vinst till miljön, kommenterar Kristina Falk, chef tillstånds- och miljöprocessen hos Svevind, om dagens beslut.
 
Mark- och miljööverdomstolens beslut idag innebär att bolaget, Markbygden Vind AB, har rätt att uppföra och driva upp till 442 vindkraftverk inom etapp 3 i Markbygden, Piteå kommun.
 
Mikael Kyrk, operativ chef Svevind, kommenterar beslutet:
- Det här är en viktig milstolpe för oss på Svevind som jobbat för Markbygdenprojektet i snart 20 år. Idag firar vi - imorgon fortsätter vi planeringsarbetet för att kunna starta byggnationen av etapp 3 så snart som möjligt.

Markbygdenprojektet är sammantaget det största vindkraftprojekt i Europa och förmodligen i världen. Redan idag pågår byggandet av tidigare godkända etapper. GE-ägda Markbygden ETT AB bygger totalt 179 verk och Enercon bygger totalt 77 verk på sin deletapp. Sedan tidigare finns totalt 36 verk på Skogberget byggda och i produktion inom Markbygden1101.

Back
Permits
Press Releases