MÖTE MED DE EKONOMISKA FÖRENINGARNA I MARKBYGDEN
PUBLISHED 11/05/2017
Magasin förråd Roknäs Stockbäckens byaförning.jpg

Bild på det magasin/förråd som Roknäs/Stockbäckens byaförening kunnat bygga tack vare bygdepengen från vindkraften. Nu i sommar ska byggnaden färdigställas invändigt och målning och markarbeten ske utvändigt. 

26 april var det dags för det årliga mötet med de ekonomiska föreningarna i Markbygden (Lillpite älvdals -, Kost Vind-, Markbygden 2008- samt Rokådalens Ekonomiska förening). 

Svevind och Enercon informerade om det aktuella läget för projekten i Markbygden bl.a. tillståndsfrågor, pågående och planerade byggnationer samt information om driften.

De ekonomiska föreningarna berättade om sin verksamhet och vad de använt bygdemedel från vindkraftverksamheten till; bl.a. utveckling av verksamheten inom byaföreningarna, skoterklubbar, fiskeföreningar mm. De ekonomiska föreningarna menar att en ytterligare positiv effekt av vindkraftparken är att byarna har börjat samarbeta mer med varandra.

Vi tackar er som medverkade och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete!

Bygdemedel är ett bidrag som vindbolagen betalar ut och som ska fungera som ett stöd för utveckling av bygderna närmast vindkraftparker. Utbetalningarna sker till bildade föreningar som får ett årligt belopp vilket är baserat på föregående års produktion. Därefter kan den som har en idé vända sig till den lokala föreningen med en ansökan om ett bidrag som ska utveckla eller förbättra något som berör bygden.

Magasin förråd Roknäs Stockbäckens byaförning.jpg

Bild på det magasin/förråd som Roknäs/Stockbäckens byaförening kunnat bygga tack vare bygdepengen från vindkraften. Nu i sommar ska byggnaden färdigställas invändigt och målning och markarbeten ske utvändigt. 

Back
Wind Power