BYGDEMEDEL GABRIELSBERGET – VAD HAR HÄNT SEDAN SIST?
PUBLISHED 26/09/2019

Bygdemedel är ett bidrag som vindkraftsbolagen betalar ut och som ska fungera som ett stöd för utveckling av bygderna närmast vindkraftparker. Utbetalningarna sker till bildade föreningar som får ett årligt belopp vilket är baserat på föregående års produktion. Därefter kan den som har en idé vända sig till den lokala föreningen med en ansökan om ett bidrag som ska utveckla eller förbättra något som berör bygden.

2012 bilades fyra stycken ekonomiska föreningar på Gabrielsberget: Aspeå Vind Ek. förening, Nylands vindkraft Ek. förening, Ava Bygdemedel Ek. förening och Lögdeutveckling Ek. förening.

Föreningarna har tidigare år fått in ansökningar och kunnat realisera projekt. Vad har hänt sedan sist?

I Aspeå Vind Ekonomisk förening har ett antal projekt valts ut, de projekt som väljs anses ha stört nytta för alla bybor. Aspeå Hembygdsföreningen har ansökt och fått bidrag till att måla hembygdsgården invändigt. Aspeå Viltvårdsområde har ansökt och fått bidrag till en ny kylanläggning till älgslakteriet. Aspeå by har ansökt och fått bidrag till målning av byggnader på Aspeå Fäbod. Ett antal vägföreningar har ansökt och fått bidrag till grusning av vägar.

Till Lögdeutveckling Ekonomisk förening har ett antal projekt valts ut, ansökningar som gynnar flest personer är de som ges förtur, det som föreningen menar bidrar till en levande bygd. Föreningen försöker sprida ut medlen inom olika områden för att visa på exempel som bygdemedlet kan användas till, och hoppas få ringar på vattnet i och med detta. Bidrag har getts till den lokala slalombacken i kommunen för att undersöka möjligheten till att kunna nyttja en konstsnöanläggning; projekt ”Ålidbacken Konstsnöanläggnig”. Bidrag har getts för annonsering Riks-13 som är en lokal loppmarknad mellan Mo i norr till Ava i syd längs gamla Riks-13, den är välbesökt av många och den får människor att lämna husen, komma ut och träffa bybor för en trevlig stund. Bidrag har getts till att köpa in kaffemaskin och grill till större event som hålls i byn, som exempelvis midsommarfirandet, som drar väldigt många människor. Bidrag har getts till att ordna med blommor och jord till ett trevligare centrum, möjliggöra byte av ett yttertak på en äldre byggnad som årligen används vid bygdens midsommarfirande och till att kunna köpa in material till egna marknadsstånd som används av byns föreningar och företag under årliga aktiviteter.

Till Nylands Ekonomisk förening har ett antal projekt valts ut som gagnar bygden. Under förra året inkom ansökningar gällande byaskyltar, utsättning av fisk till Tällvattnet, bevarande av bygdegårdar, elcentral, toalett vid grillkåta samt solceller till den för belysning, nyföddbidrag, och bränslebidrag till skoterleder. I stora drag har utvalda projekt kunnat realiseras, vissa av projekten har blivit framskjutna till 2019 för genomförande beroende av väder och vind.

Ava Bygdemedel Ekonomisk förening har valt ut ett antal projekt bland ansökningarna, bland annat Avafjärdens intresseförening 4-års projekt som avser att förbättra vattenkvalitén och minska igenväxningen av Avafjärden. Bidrag har getts till Ava Vattenförening för ombyggnad av byns gemensamma vattenfilteranläggning (5-års projekt), Ava Bygdegårdsförening har fått bidrag till ett 2-årsprojekt för gång och cykelbana längs Botniabanan. Ava Viltvårdsförening har fått bidrag till stödutfodring av vilt. Lögdeåbygdens intresseförening har fått bidrag till marknadsstånd för Lögdebygdens gemensamma satsning. Gvorrskärs Vägförening har fått bidrag till att sätta upp en andra hjärtstartare till södra delen av byn. Av dessa projekt har samtliga genomförts på ett förträffligt sätt meddelar Ava Bygdemedel Ekonomisk Förening.

Vi tackar för föreningarnas engagemang och ser framemot fortsatt utveckling av byarna!

Back
Wind Power