BYGDEMEDEL FRÅN GABRIELSBERGET OCH DRAGALIDEN
PUBLISHED 17/09/2014
Grillkåtan på Gabrielsberget

Bygdemedel är ett bidrag som vindkraftsbolaget betalar ut och som ska fungera som ett stöd för utveckling av bygderna närmast vindkraftparker. Utbetalningarna sker till bildade föreningar som får ett årligt belopp vilket är baserat på föregående års produktion. Därefter kan den som har en idé vända sig till den lokala föreningen med en ansökan om ett bidrag som ska utveckla eller förbättra något som berör bygden.

På Gabrielsberget har fyra ekonomiska föreningar bildats: Aspeå Vind Ek. förening, Nylands vindkraft Ek. förening, Ava Bygdemedel Ek. förening och Lögdeutveckling Ek. förening.

Föreningarna har bland annat fått in ansökningar om upprustning av bygdegård, upprustning av slakthus, lekpark, grusning av väg, hissinstallation, inköp av diskmaskin till bygdegård och bidrag till en trivselkväll. Flertalet av projekten har blivit realiserade bland annat har en luftvärmepump installerats i Lögdeås bagarstuga, en snövält har köpts in, en grillkåta har uppförts och nya impregnerade stolpar till slakthuset har köpts in.

I Markbygden har också fyra ekonomiska föreningar bildat: Kost Vind Ek. förening, Markbygden 2008 Ek. förening, Lillpite Älvdals Ek. förening och Rokådalens Ek. förening. Bygdemedel som genererats från vindkraftparken i Dragaliden går initialt till Kost Vind Ek. förening (Koler/Storsund) i enlighet med avtal med alla föreningarna.

Kost Vind har bland annat mottagit ansökningar om en uppbyggnad av grillplats för allmänheten, stöd till byastugor, upprustning av skoterleder och utplantering av fisk. Flertalet projekt har realiserats däribland upprustning och underhåll av skoterleder och en grillplats i Brännträsk. Det senaste årets peng har öronmärkts för utbyggnad av bredbandet, fiberkabel var redan indraget till byn tack vare vindkraften och nu kan föreningen bidra med nästa steg att ansluta bredbandet till hushållen. - "Det känns som en väldigt bra sak som pengarna går till, då bredband både ger nytta till boende, företag och turister i bygden" säger Majvor Sjölund, Kost Vind Ek. förening.

Svevind tycker det är härligt att se vilket engagemang det finns för byarnas utveckling och är stolta över att vara en liten del i den!

Grillkåtan på Gabrielsberget

Grillkåtan på Gabrielsberget

Back
General