SVEVIND AB UTÖKAR ORGANISATIONEN I PITEÅ - ÄR DU VÅR NYA KOLLEGA?
PUBLISHED 18/12/2019

Svevind AB fortsätter att växa på vindkraftsmarknaden och nu koncentrerar och utökar vi organisationen för att möta framtidens utmaningar för att bidra till omställningen mot förnybar energi. Inom kort flyttar vi vårt huvudkontor till Piteå och söker nu fler kollegor till nyinrättade tjänster. Är du en av dem?

IT-koordinator

Som IT-koordinator på Svevind ansvarar du för den dagliga IT-driften samt för att utveckla vår IT-miljö. I rollen ingår att hantera upphandlingar, avtal, licenser, livscykelhantering, kapacitetsplanering samt ansvara för organisationens IT-säkerhet. Vidare är du med och bidrar till strategin för företagets tekniska riktning. Du tillhör projektavdelningen och rapporterar till avdelningens chef. När tid finns är du en resurs i avdelningens övriga projekt. Klicka HÄR för att komma till annonsen.

Redovisningsansvarig

Som redovisningsansvarig arbetar du självständigt med helheten inom redovisning och ansvarar för boksluts- och årsredovisningsprocessen. Löpande arbetar du med bokföring, avstämningar, deklarationer och underlag till revisor. Du koordinerar kontakter med externa leverantörer som tillhandahåller tjänster inom ekonomi (exempelvis bank, affärssystem och revision). Regelbundet ser du över och förbättrar rutiner, system och processer inom vår finansiella rapportering. Klicka HÄR för att komma till annonsen.

Administratör

Som administratör kommer du att ha en central roll och stötta våra avdelningar med uppgifter som dyker upp. En stor del av ditt arbete handlar om att vara noggrann och strukturerad. Du kommer att hantera våra befintliga rutiner samtidigt som du aktivt arbetar för att utveckla våra interna processer och arbetsverktyg. Det kan röra ett specifikt område som vår avtalshantering, men även mer allmänna rutinbeskrivningar och administrativa mallar. En av de prioriterade arbetsuppgifterna är administrering av avtal. Förutom löpande administrativa uppgifter för kontoret kommer du i rollen som administratör även att vara involverad i HR- och arbetsmiljörelaterade frågor, fakturahantering samt uppgifter kopplade till pågående projekt. Klicka HÄR för att komma till annonsen. 

Back
Company