SVEVIND HÄLSAR NYA MEDARBETARE VÄLKOMNA
PUBLISHED 14/02/2018

Vi välkomnar nya anställda samt en praktikant som börjat hos oss den senaste tiden!

Ulf Johansson, Umeå – IT-chef

Ulf är 44 år och började på Svevind Solutions första december, titeln är IT-chef / CIO. Ulf ansvarar för både IT och kommunikation inklusive telefoni inom Svevindgruppen och de vindkraftparker som Svevind Solutions förvaltar. Ulf är även ansvarig för vår utvecklingsavdelning som bygger och förvaltar system för driftövervakning av vindkraftparker och andra interna system. Ulf kommer närmast från en tjänst som IT-konsult på Dialect där han jobbat med IT- och telefonilösningar för företag.

”Det är många delar i uppdraget som IT-chef och jag ser fram emot att få vara del i att utveckla företaget samt våra tjänster både internt och för våra kunder. Vindkraften i Sverige byggs upp för fullt och det känns väldigt utmanande att få vara del av ett så stort projekt som Markbygden ETT, och kanske bäst av allt är att det handlar om grön energi som i förlängningen hjälper till att skapa ett mera hållbart samhälle”

Samantha Shilling, Piteå – Administratör

Samantha är 27 år och började på Svevind Solutions i mitten av december. Titeln är administratör, vilket är en ny tjänst på kontoret i Piteå. Samantha kommer sköta löpande administrativa uppgifter för kontor i Piteå, arbeta med uppgifter kopplade till pågående projekteringar samt administration för de vindkraftparker som Svevind Solutions förvaltar.

Denna tjänst är helt ny för kontoret i Piteå och det känns roligt att vara med att utveckla och påverka den. Det är även en spännande utmaning för mig att gå in i en ny bransch inom förnyelsebar energi då jag tidigare arbetat inom bank och finans. Administrationsavdelningen, som har sin bas i Umeå, är förhållandevis liten och vi ställer upp för varandra när det behövs, det känns bra att få vara en del i en sådan positiv arbetskultur!”

Mikael Eriksson, Piteå – Projektledare, mark och anläggning

Mikael är 38 år och började på Svevind första februari. Titeln är projektledare och Mikael kommer huvudsakligen arbeta med uppgifter som ligger inom mark- och anläggningsavdelningens ramar. Mikael kommer närmast från Ignite Utveckling där han arbetat som projektledare/konstruktör, där har han främst jobbat i uppdrag mot bil-, pappers- och gruvindustrin.

”Det känns fantastiskt kul att få delta och bidra i de intressanta, stora och annorlunda projekt som bedrivs för att hitta en hållbar utveckling av förnyelsebar energi. Att tjänsten för mig dessutom innebär en bekantskap med en ny marknad och projekt med en lite annan utformning än vad jag är van vid gör det hela än mer intressant. Framtiden känns mycket spännande och utmanande.”

Emil Andersson, Piteå - Praktik Driftövervakare

Emil är 24 år gammal går det andra och sista året på programmet Energitekniker med specialisering vindkraft på Folkuniversitet i Varberg. Han kommer att göra sin sista LIA-period (Lärande i arbete) i 3 månader på Svevind Solutions. Vår förhoppning är att Emil ska få en inblick i hur jobbet som driftövervakare på ett drift- och förvaltningsbolag går till samt få nytta av sina kunskaper i praktiken och samtidigt utvecklas.

”Det jag ser fram emot är att lära mig en annan del av arbetet då jag arbetat som drifttekniker på tidigare LIA platser, få bättre kunskap om vindkraft i allmänhet men framförallt hur det påverkas av kallt klimat. Ser fram emot att skapa nya kontakter inom branschen och förhoppningsvis känna att arbetet som driftövervakare är något jag vill fortsätta med efter skolan.”

”Det känns fantastiskt roligt och inspirerande lära ut och visa vår sida av verksamheten” säger André Sjöström, Driftchef på Svevind Solutions."

Vi hälsar er varmt välkomna! 

 

Back
Company