MARKBYGDEN

MARKBYGDEN

OUTSIDE THE CITY IF PITEÅ, IN THE NORTHERN PART OF SWEDEN, LIES MARKBYGDEN. IT IS AN AREA WHERE FEW PEOPLE LIVE AND WITH GOOD WINDS, MAKING IT AN EXCELLENT LOCATION FOR WIND POWER. HERE SVEVIND ARE PLANNING ONE OF THE LARGEST WIND PARKS IN EUROPE, WITH A TOTAL OF 1101 WIND TURBINES.
Map of the location of Markbygden in Europe
Markbygden Vind AB har i maj 2008 ansökt om tillstånd att bygga och driva en mycket stor vindkraftsanläggning i Markbygden, Piteå kommun. Ansökan berörde ett ca 450 km2 stort område med potential att etablera upp till 1101 vindkraftverk. Den samlade produktionen uppskattas till ca 8-12 TWh. Bolaget ansåg att projektet är av sådan omfattning att frågan om dess tillåtlighet bör avgöras av regeringen (ladda ner och läs MKB). Regeringen beslutade att godkänna tillåtlighetsprövningen i mars 2010.
 
Markbygden och de höglänta, västra delarna av Infjärden väster om Piteå har mycket bra vindförhållanden. Området är till huvuddelen mycket glesbefolkat och har förhållandevis liten grad av motstående intressen. Dessutom korsas området av tre stora kraftledningar som kan användas för överföring av el.
 
Projektet är ett mycket stort industriprojekt inom förnybar energi med förutsättningar att bli en av Europas största industriinvesteringar. 
 
Referensgrupper
Fem referensgrupper har bildats i Markbygden-projektet.
WHEN FULLY REALIZED, MARKBYGDEN WILL PRODUCE ABOUT 10 TWH PER YEAR. THAT EQUALS 6.6% OF THE TOTAL ELECTRICITY PRODUCTION IN SWEDEN.

Markbygden 10 TWh

Wind Power 9.8 TWh

Water Power 60.9 TWh

Nuclear Power 63.6 TWh

Heat Power 14.8 TWh

Other 0 TWh

The chart shows the total electricity production in Sweden for the year 2013. The estimated yearly production of Markbygden (once completed) has been added. Source: Energimyndigheten
When fully realized, Markbygden will be able to provide electricity for almost all households in Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens Län. Source: SCB
Map of Sweden and its administrative regions'

10 TWh IS ENOUGH ENERGY TO SUPPORT ABOUT 400 000 HOUSEHOLDS FOR AN ENTIRE YEAR.

* Calculations are based on the avarage yearly energy consumtion of a household being roughly 25 000 kWh. Source: E.ON

MARKBGYDEN COVERS AN AREA OF APPROXIMATELY 450 KM2, WHICH IS MORE THAN TWICE THE SIZE OF STOCKHOLM MUNICIPALITY.
Map of Markbygden and its phases
Map of Markbygden and its different phases.
PILOT PHASE
The first step in realizing Markbygden was to build smaller pilot projects, namely Dragaliden and Stor-Blåliden
TURBINES 20
RATED POWER 42 MW
ESTIMATED ANNUAL PRODUCTION 170.0 GWh

All numbers in the table are approximate numbers and may change as the project develops.

PHASE 1
The first phase of Markbygden got its permit in autumn of 2012 and construction has started on what will be about 300 turbines.

Read more...

Map showing Markbygden with Phase One highlighted
TURBINES 314
RATED POWER 935 MW
ESTIMATED ANNUAL PRODUCTION 3.0 TWh

All numbers in the table are approximate numbers and may change as the project develops.

PHASE 2
The second phase of Markbygden was approved in 2015 and then sold to Enercon.

Read more...

Map showing Markbygden with Phase Two highlighted
TURBINES 440
RATED POWER 1300 MW
ESTIMATED ANNUAL PRODUCTION 3.5 TWh

All numbers in the table are approximate numbers and may change as the project develops.

PHASE 3
The third and last phase of Markbygden is still being investigated.

Read more...

Map showing Markbygden with Phase Three highlighted
TURBINES 442
RATED POWER 1800 MW
ESTIMATED ANNUAL PRODUCTION 5.5 TWh

All numbers in the table are approximate numbers and may change as the project develops.