Vindkraft är en förnybar energikälla som naturen skapar förutsättningarna för. I drift ger vindkraft inga utsläpp och kräver inte miljöfarliga bränsletransporter. Till skillnad mot i stort sett all annan energiproduktion efterlämnar vindkraft inte en miljöskuld som framtida generationer måste överta. Vindkraft ses som en långsiktigt hållbar energikälla.

Markbygden 1101* är namnet på det projekt Svevind initierade och påbörjade redan 2001. En lång resa, där vi hela tiden stått vid rodret och som lett fram till realiserandet av Europas största vindkraftsprojekt tillika ett av de större industriprojekten. Med avstamp i Markbygden 1101* tar Svevind nu sikte på nya projekt.

I takt med att vi påbörjar nya projekt ökar mängden avtal vi sluter med exempelvis markägare och myndigheter. I rollen som juristassistent kommer du i första hand att stötta vår bolagsjurist med löpande administrativa arbetsuppgifter kring just avtal. Exempel på arbetsuppgifter;
·       Handlägga utskick av avtal och registrering av inkommande avtal
·       Följa upp och handlägga utbetalningar enligt avtal
·       Löpande kontakter med avtalsparter
·       Korrekturläsning av avtal och andra upprättade dokument
·       Färdigställa slutliga dokument och avtal
Förutom den löpande avtalsadministrationen kommer du att arbeta med varierande administrativa arbetsuppgifter kopplade till våra projekt. Här handlar arbetet om att förbereda och upprätta dokument, förbereda arbetsmaterial till möten samt hantera och strukturera stora mängder dokument.

Din bakgrund: Du har erfarenhet av administration av avtal och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift. För att lyckas i rollen behöver du ha mycket goda systemkunskaper och vara genuint nyfiken på hur digitala verktyg kan effektivisera verksamhet. Det är meriterande om du har utbildning inom juridik.

Din profil: Kännetecknande för dig är att du har en genuin vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du förmedlar kommunikation tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt. Enligt dina kollegor försöker du alltid förstå innan du själv vill förstås. Du är en god lyssnare med andra ord. De skulle också säga att du även i tuffa situationer förhåller dig entusiastiskt och positivt.

Kontoret finns i ljusa och trivsamma lokaler i Acusticum i Piteå, men viss flexibilitet att jobba hemifrån ser vi som en möjlighet. Vi som arbetar på Svevind trivs och vår personalomsättning är låg. Kännetecknande för oss är gemenskapen vi alla dagligen bidrar till, samt möjligheten till utveckling. Vi verkar i ett internationellt sammanhang med en hög förändringstakt och lär oss något nytt varje dag. Varmt välkommen till oss!

Sista ansökningsdag: Söndag 26/6 2022. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Information om tjänsten: Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid och du kommer att bli anställd av OnePartnerGroup Norr. Läs mer här: https://onepartnergroup.recman.no/job.php?job_id=281578

Uppdraget sträcker sig fram till september månad med eventuell möjlighet till förlängning och väntas tillsättas så snart som möjligt.