Vi söker en Juristassistent 

Vindkraft är en förnybar energikälla som naturen skapar förutsättningarna för. Vindkraft i drift ger inte några utsläpp, kräver inte några miljöfarliga bränsletransporter och är en långsiktigt hållbar energikälla. Vindkraften efterlämnar inte, till skillnad mot i stort sett all annan energiproduktion, någon miljöskuld som framtida generationer måste överta.

Markbygden 1101* är namnet på det projekt Svevind initierade och påbörjade redan 2001. En lång resa, där vi hela tiden stått vid rodret och som lett fram till realiserandet av Europas största vindkraftsprojekt tillika ett av de större industriprojekten. Med avstamp i Markbygden 1101* tar Svevind nu sikte på nya projekt.

I takt med att vi påbörjar nya projekt ökar mängden avtal vi sluter med exempelvis markägare och myndigheter. I rollen som juristassistent kommer du i första hand att stötta vår bolagsjurist med löpande administrativa arbetsuppgifter kring just avtal. Exempel på arbetsuppgifter;
·       Handlägga utskick av avtal och registrering av inkommande avtal
·       Handlägga utbetalningar enligt avtal
·       Löpande kontakter med avtalsparter
·       Korrekturläsning av avtal och andra upprättade dokument
·       Färdigställa slutliga dokument och avtal
Förutom den löpande avtalsadministrationen kommer du att arbeta med varierande administrativa arbetsuppgifter kopplade till våra projekt. Här handlar arbetet om att förbereda och upprätta dokument, förbereda arbetsmaterial till möten samt hantera och strukturera stora mängder dokument.

Läs mer om tjänsten och ansök här: https://www.onepartnergroup.se/lediga-jobb/pitea/svevind-soker-en-juristassistent

I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup. Notera att du från start blir anställd av oss på Svevind. OnePartnerGroup hjälper endast till med rekryteringsprocessen. Vänligen kontakta rekryteringskonsult Ulrika Andersson (ulrika.andersson@onepartnergroup.se, 070-260 91 65) om du har frågor om tjänsten eller själva processen.